Web Kalkulator

Za pretvorbo med enotami izberi ustrezni enoti.

Pretvori iz:
Pretvori v:
Vrednost:

Rezultat:

Temperatura


Pretvornik temperature omogoča pretvorbo med različnimi enotami:

  • stopinje Celzija (°C)
  • Kelvin (K)
  • stopinje Fahrenheita (°F)

Pretvorba se izvede po naslednjih formulah:

K = [°C] + 273.15 oziroma °C = [K] - 273.15

°F = (°C × 1.8) + 32 oziroma °C = (°F - 32) / 1.8

K = (([°F] - 32) / 1.8) + 273.15 oziroma °F = (([K] - 273.15) × 1.8) + 32