Web Kalkulator


0

Kalkulator


Kalkulator omogoča računanje z osnovnimi aritmetičnimi operacijami: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.