Pregled prijav


Za dostop do prijav morate vpisati geslo.

Vpišite geslo za dostop.

Če ne poznate gesla, kontaktirajte administratorja.

E-prijava. Vse pravice pridržane © 2023 Srednja šola Ravne, v2.0

Izdelava: Gorazd Geč

Kdo se lahko prijavi?


Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, ni bil ocenjen, želi hitreje napredovati, izboljšuje pozitivno oceno ali se vključuje v drug izobraževalni program, lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite v navedenih rokih. Za vsak posamezni izpit, ki ga dijak želi opraviti, se mora prijaviti pet delovnih dni pred začetkom roka, na katerega se prijavlja. Prijava je uspešna, ko dobi povratni mail o uspešnosti prijave. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih.

Več informacij lahko najdete tukaj.
(interni pravilnik o opravljanju preizkusa znanja ali nadarjenosti, predmetnih, popravnih in dopolnilnih izpitov za tekoče šolsko leto)