Prijava na izpit


Prijavite se lahko do 07. 11. 2023 do 23:59:59.
Vnesite svojo EMŠO številko.
Vnesite svojo davčno številko.

Spletna aplikacija omogoča elektronsko prijavo na izpite (predmetne, popravne, dopolnilne). Za prijavo na izpit se morate najprej identificirati. To naredite tako, da vpišete svojo EMŠO številko in svojo davčno številko. Po identifikaciji (prijavi) vam bo omogočena prijava na izpit. Vpisati oz. izbrati morate naslednje podatke:

  • elektronski naslov,
  • telefonsko številko,
  • razred,
  • izobraževalni program po katerem se izobražujete,
  • letnik, za katerega opravljate izpit,
  • predmet, za katerega opravljate izpit,
  • profesorja, pri katerem opravljate izpit,
  • vrsto izpita (predmetni, popravni, dopolnilni),
  • kako opravljate izpit (delno ali v celoti) in
  • izpitni rok, v katerem opravljate izpit.
Kdo se lahko prijavi?

E-prijava. Vse pravice pridržane © 2023 Srednja šola Ravne, v2.0

Izdelava: Gorazd Geč

Kdo se lahko prijavi?


Dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, ni bil ocenjen, želi hitreje napredovati, izboljšuje pozitivno oceno ali se vključuje v drug izobraževalni program, lahko opravlja sprejemne, predmetne, dopolnilne in popravne izpite v navedenih rokih. Za vsak posamezni izpit, ki ga dijak želi opraviti, se mora prijaviti pet delovnih dni pred začetkom roka, na katerega se prijavlja. Prijava je uspešna, ko dobi povratni mail o uspešnosti prijave. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih. Dijak lahko v enem izpitnem roku prijavi največ dva izpita ter opravlja manjkajoče obveznosti pri praktičnem pouku in interesnih dejavnostih.

Več informacij lahko najdete tukaj.
(interni pravilnik o opravljanju preizkusa znanja ali nadarjenosti, predmetnih, popravnih in dopolnilnih izpitov za tekoče šolsko leto)