DataBase Conversion


Aplikacija omogoča pretvorbo med podatkovnimi bazami različnih podatkovnih strežnikov (MS SQL, MySQL, MS Access).

Database migration

SQL MySQL

Za pretvorbo podatkovne baze MS SQL strežnika v MySQL podatkovno bazo moramo vnesti podatke za dostop do obeh strežnikov.

Vnesti je potrebno:

  • naziv strežnika,
  • uporabniško ime,
  • geslo ter
  • podatkovno bazo.

Če podatkovna baza na ciljnem strežniku ne obstaja, se kreira nova.