Session:
A8365941F0
User ID:
AC755603F4
Duration:

etch.eu

Žrebanje: Aplikacija omogoča vnos dijakov in vprašanj v podatkovno bazo in žrebanje naključnega dijaka in vprašanj za preverjanje.

Žrebanje


asp.net